Vormingscentrum HIVSET

Het vormingscentrum organiseert bijscholingscursussen voor professionelen uit de medische sector. Ze deden beroep op Tactics bvba voor de ontwikkeling van een applicatie voor trajectbegeleiding, cursistenadministratie, planning van lessenroosters, facturatie, communicatie en meer.

Link

Ga naar het project via volgende url: vormingscentrum.hivset.be

Tactics bvba | Kerkstraat 115, 2940 Hoevenen | +32 3 665 25 22 | fax +32 3 665 33 29 | info@tactics.be